Foto: Urmas Nemvalts

Viimase kümne aasta jooksul on kaitseministeerium kulutanud üle saja miljoni krooni maksumaksja raha militaarsetele arendusprojektidele. Mingi soovitud tulemuse on toonud aga napilt veerand kulutatust. Teiste projektide hulgas on rahastatud ka Marek Strandbergi elektrit juhtiva kanga projekti, millest pidi olema abi sõdurite maskeerimisel, või mehitamata luurelennukit – meie oma katse jalgratast leiutada, sest analooge on maailmas küll.