Tallinna erutamisklubi koosoleku protokoll

15. oktoober 2015

Tallinna erutamisklubi era­korralisel koosolekul otsustati:

1. Erutamise propageerimine noorsoo hulgas vajab uut lähenemist.