Küsimused:

1. 19. novembril 1918 sõlmis Eesti Vabariik Riias esimese välislepingu – Üleandmise lepingu. Mis oli selle lepingu sisu?