Arno Vihalemm «Olla – võib-olla»

«Kas olla või mitte olla»

võib-olla on ainult fraas.