Küsimused:

1. Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus võttis 21. novembril 1918 vastu ajaloolise otsuse, mille saatis kinnitamiseks maapäevale. Mis oli otsuse sisu?