See Järva-Jaani tuletõrjeseltsi käes olev masin on veel rahuldavas korras.
See Järva-Jaani tuletõrjeseltsi käes olev masin on veel rahuldavas korras. Foto: www.jjts.ee

Kultuuriministeeriumi järelevalvekomisjon kontrollis eramuuseumide kasutusse antud Eesti tuletõrjemuuseumi museaale ja selgus, et pooled neist on väga halvas seisukorras.