Näide lepingu liigi muutmisest

Tootmisettevõttes on töötajad aastaid töötanud töölepingute alusel. Nüüd on tellimusi vähe ja nende täitmist ei saa pikaajaliselt kavandada.

Tööandja otsustas, et kuna töövõtulepingute ülesütlemine on oluliselt lihtsam kui töölepingu puhul ning töötajad saavad ju majandusolukorrast aru, teeb ta ettepaneku töölepingud lõpetada ja sõlmida töövõtulepingud.

Enamik töötajaid oligi ettepanekuga nõus, aga siis hakkas senine tööandja sõlmima töövõtulepinguid kaheks nädalaks, kusjuures töö oli täpselt sama, mis enne töölepingu alusel.

Tagasi üles