Martti Kalda
Martti Kalda Foto: SCANPIX

TLÜ EHI Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo osakonna juhataja Martti Kalda leiab, et Eesti valitsus on ärieliidi lõa otsas, kes omakorda kannab kuldseid ahelaid «Made in China».