Eesti, Läti ja Leedu ei nõustu relvadirektiiviga

Kuigi Euroopa Komisjoni relvadirektiivi eelnõu sisaldab palju häid ettepanekuid, ei saa nõustuda algatusega, mis võib nõrgestada Balti riikide kaitsevalmidust, leidsid Riias kohtunud Eesti, Läti ja Leedu siseminister. Siseminister Hanno Pevkur möönis, et riikidel peab olema kontroll inimeste käes olevate relvade üle, ent see ei tähenda, et ei peaks usaldama seaduskuulekaid inimesi. «Riikidele peab endile jääma õigus otsustada, milliseid ja kui palju relvi inimeste kasutusse lubatakse,» ütles ta.

    Tagasi üles