Touw Hian Bwee – Narodno delo, 1962

Matt kahe käiguga