Axel Åkerblom – Arbejder-Skak, 1952

Matt kolme käiguga