Ümbermaailmapurjetaja Ahto Valter.
Ümbermaailmapurjetaja Ahto Valter. Foto: Eesti Meremuuseum

On merekultuuriaasta, mille esimene fookusteema on pühendatud ajaloole ja pärandile. Sellega seoses on Eesti Meremuuseum esile tõstnud kümme kõige olulisemat sündmust meie ajaloost, mis on mõjutanud või jätnud jälje meie ajalukku ja kultuuripärandisse.

Ajaloosündmuste tähtsuse järgi reastamine on alati subjektiivne tegevus, sest sündmuste olulisus on ajas muutuv. Selle loetelu puhul on lähtutud põhimõttest, et asetleidnu on mingi suurema protsessi alguspunktiks või on tegu esmakordse või väga erakorralise sündmusega.

1531

Kõpu tuletorni valmimine