Autoettevõtete liit: karistamine ei vähenda probleeme

Villem Tori

FOTO: Postimees.ee

Ümarpalgi vedajatelt on järelevalve kohta viimasel ajal päris palju kriitikat tulnud, mis viitab sellele, et midagi on väga valesti. Jääb mulje, et järelevalvajate eesmärk on karistamine igal juhul ja võimalikult karmilt.

Veondus on üks kõige enam reguleeritud valdkond ja kontroll toimub enamikul juhtudel maanteel. Kahjuks on paljude veondust reguleerivate õigusaktide sätted nii ebamäärased, et mitte üksnes vedajad, vaid ka ametkonnad saavad neist erinevalt aru.

Alates 2015. aasta märtsist leevendati täismassile kehtestatud piiranguid ümarpuidu veol. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on autorongi kaalumisel leidnud erivedu reguleerivale määrusele oma tõlgenduse, teistsuguse, kui on määruse tegelik mõte. Ei vaevutud küsima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kui seaduse koostaja seisukohta, vaid hakati mõnuga vedajaid karistama. Tagantjärele on selgeks saanud, et paljusid vedajaid karistati järelevalve käigus ebaõiglaselt. Loomulikult on vedajate pahameel õigustatud, sest valesti koostatud väärteoprotokollide tühistamiseks tuleb pöörduda kohtusse.

Tagasi üles