Ly Seppel

Minna siit kivisillalt

ja liuelda ära vette,