Küsimused:

1. «Eede, mille esitas velbas nugris, oli põrpiv.» «Reivikud olbasid, kuid pidasid esitajat siiski nõngeks nõmikuks.» Kuidas kõlaksid need laused veidi arusaadavamalt?