EINSTEINI KOHASELT KULGEB AEG KOOSOLEKUTEL AEGLASEMALT KUI VAAKUMIS.

SEDA SELLEPÄRAST, ET INIMESED ON TIHEDAD.

ON SEE TÕSI?

SINU JAOKS KÜLL.