Tartu Herbert Masingu kool, kus õpib ligi 300 haridusliku erivajadusega last, töötab linna armust, sest riigi makstavast pearahast ei piisa kaugeltki selle ülalpidamiseks.
Tartu Herbert Masingu kool, kus õpib ligi 300 haridusliku erivajadusega last, töötab linna armust, sest riigi makstavast pearahast ei piisa kaugeltki selle ülalpidamiseks. Foto: Kristjan Teedema

Tartu linn nõuab haridus- ja teadusministeeriumilt 2 838 559 eurot selle eest, et omavalitsus on võtnud enda kanda riigi ülesande koolitada hariduslike erivajadustega lapsi. Ministeerium vastas, et seadus ei kohusta Tartu linna pidama erikoole, ja otsustas, et raha linnale ei maksta.

Vaidlus jõudis kohtusse ning halduskohtu reedese otsusega jäi õigus ministeeriumile. Linn kavatseb otsuse igal juhul edasi kaevata, kinnitas Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Nelja aasta kulud