Eesti lennuamet ei pruugi tagada ohutust

Euroopa Lennuohutusameti (EASA) hinnangul võib Eesti lennuamet olla alarahastatud ja alamehitatud, mistõttu võib neil tekkida probleeme lennuohutuse tagamisel.