Karl A. K. Larsen – Skakbladet, 1945

Matt kolme käiguga