Lev Lošinski – Komandnoje pervenstvo SSSR, 1967

Matt kahe käiguga