Läti justiitsministeeriumi poolt tellitud Istanbuli konventsiooni analüüsi autor Baiba Rudevska. FOTO: youtube.com

Põhimõtteliselt peaks iga koduvägivalla vastu astuvat algatust võtma positiivse nähtusena. Läti viimaste nädalate sündmused näitasid aga, et ka erandid on võimalikud ehk kui olla rahvusliku erakonna liige – nagu on Läti justiitsminister –, võib just vägivallavastase dokumendi vastu võitlemine tähendada poliitilist kasu.

Tellijale Tellijale

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja koduvägivallavastast võitlust puudutava Istanbuli konventsiooni on praeguseks allkirjastanud peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesmaad ja veel mitu riiki.