Ühendlabori avar vastuvõtuosakond, mis avaneb edasi logistikasaaliks.
Ühendlabori avar vastuvõtuosakond, mis avaneb edasi logistikasaaliks. Foto: Kristjan Teedema

Laborimeditsiin on pealtnäha steriilne ja igav, kui süveneda, siis aga aukartustäratav ja põnev. Mida kõike seal ei näe – värviliste korkidega katsutid, reagendid ehk keemilised ained, mida on vaja reaktsioonide tekitamiseks, Petri tassid, laminaarid, vaikselt sahisevad sorteerimis- ja pipeteerimisautomaadid, tsentrifuugid, analüsaatorid. 

Suurte saalide kõrval leiab väikesi laboreid ja kabinette, mille ustel kirjad, mis tavainimesele midagi ei ütle – voolu-

tsütomeetria, elektroforees, kromatograafia, preparaatide värvimine ...