Kapo pealtkuulamised on seadustega kooskõlas

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon kontrollis kaitsepolitseiameti teabetoimikuid, komisjoni hinnangul on kõik ameti pealtkuulamised seadustega kooskõlas.