Comins Mansfield – Sydsvenska Dagbladet, 1966

Matt kahe käiguga