Küsimused:

1. Täna on suvine peetripäev. Päev on pühendatud apostlite Peetruse ja Pauluse auks. Mõlemad apostlid hukati, kuid erineval viisil. Mil moel?