Inger Lilles
Inger Lilles Foto: SCANPIX

Eesti tööandjate panus oma töötajate töötervishoidu on piinlikult pisike, 18 korda madalam võrreldes Rootsi tööandjate investeeringutega oma töötajate hea tervise tagamisse. Oluline on märgata, et rahaline investeering pole ainus võimalus heade töötingimuste loomiseks, töötajate heaolu tagamiseks ja tervise hoidmiseks.

Facebook
Comments