Elektrilevi maksab hüvitist pikaks ajaks elektrita jäänud majapidamistele, samuti võidakse küsida vähem võrgutasu.

«Kahjujuhtumi puhul palume esitada Elektrilevi kodulehel kahjunõude avalduse, mis sisaldab kahjujuhtumi kirjeldust ja kahjusumma esialgset hinnangut,» ütles Elektrilevi pressiesindaja Kaarel Kutti.