Vennäkene, noorekene!

Kui sa saad sõdaje minemä,

Kui sa lähed lahingisse,

Veered vaenu vällä peäle:

Ärä siis aja ette sõja,

Sõja ette, sõja taha,

Keeritä keset sõdada,

Sõeda sõja keske’ella‚

Ligi lipukandijaida!

Esimesed helbitässe,

Tagumesed tapetasse,

Äärepeälsed äiätässe,

Serväpeälsed surmatasse,

Keskmesed kojo tulevad.

Facebook Twitter
Comments