Töömees käib tööajast juuksuri juures. Kui ta tagasi jõuab, pahandab ülemus: «Juuksuris ei käida tööajast!»

«Tööajal need juuksed ju kasvavadki,» teatab tööline.

Ülemus jääb algul sõnatuks, kuid ütleb siis: «Ega kõik juuksed siis ka tööajal kasvanud ole.»