Küsimused:

1. Täna saab 130-aastaseks rahvaarvult maailma suurim linn, mis ei asu ei jõe, järve ega ka mere kaldal. Mis linn?