Küsimused:

1. Täna 95 aastat tagasi asutati Londonis maailma kirjanikke ühendav organisatsioon PEN-klubi, originaalnimega PEN International. Nimi PEN on tuletatud kolmest ingliskeelsest sõnast. Mis sõnadest?