Küsimused:

1. Täna on rahvakalendri järgi kadrilaupäev. Selle päeval oli muhulastel oma nimetus, mida maausulised siiani kasutavad. Mis nimi?