Küsimused:

1. Täna on apostel Johannese mälestuspäev, ka kolmandaks jõulupühaks peetav päev. Mille poolest erines apostel Johannes ülejäänud 11 apostlist?