Elektrooniline kodakondsuse eksam.
Elektrooniline kodakondsuse eksam. Foto: Toomas Huik

Dokumendiäri juhtum on sisekontrolli ajaloo kõige mahukam uurimine, ütleb talituse juht Mait Siigur. Võimalik, et see kuulub koguni taasiseseisvunud Eesti politsei kümne suurima kriminaaluurimise hulka, pakuvad kolleegid.

Uurijad pidi läbi töötama üle 10 000 dokumendi. Lisaks dokumendiäri tegelaste omavahelise suhtluse süstematiseerimine. Ainuüksi pealtkuulamiste stenogramme on toimikus üle 1500 lehekülje. Kokku on kriminaaltoimikus 36 köidet.