Kobras
Kobras Foto: SCANPIX

Tänavune lumerohke talv lubab kevadist suurvett, mis võib luua soodsad tingimused kobraste looduslikuks levikuks. Tagamaks suuremate kahjustuste ärahoidmist potentsiaalsetes kahjustuskohtades, alustas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oma jahipiirkondades väikeulukite kevadiste küttimislubade väljastamist.