Tellijale Tellijale

Küsimused:

1. Täna saab 80-aastaseks maailma esimene naiskosmonaut Valentina Tereškova. Kõikidel esimestel Nõukogude kosmonautidel oli ka sõjaväeline aukraad. Mis on maailma esimese naiskosmonaudi sõjaväeline auaste?