Sisulisemat diskussiooni ELi ja Ühendkuningriigi suhete üle pärast Brexitit ei maksa oodata enne sügist, kui Euroopa suured valimised on peetud, usub Guntram Wolff, Brüsselis tegutseva Bruegeli mõttekoja direktor.

- Usute te, et Brexitiga minnakse päris lõpuni?

Selle lõpule viimata jätmine oleks praeguses faasis väga keerukas.