Küllap võiksid paljud probleemid Eestis praegusel kujul olemata olla ja paljud inimesed seeläbi õnnelikumad, kui riigi ametkonnad ja nende (poliitikutest) juhid suudaksid rohkem näha kitsaskohti ja oleks vähem ärapanemist omavahelises võistluses. Sõnal «koostöö» on muidugi tugev kantseliidilõhn küljes. Sellest sõnast on saanud bürokraatliku retoorika tööriist, mida kasutatakse sageli, kuid mida paraku enamasti vajalikul määral sisuga ei täideta.

Tellijale Tellijale