Wiaczesław Pfeiffer – Głos Pracy, 1955

Matt kolme käiguga