FIRMA JURISTI TÖÖ VÕTTIS ÜLE ROBOT.

KÕIK LEPINGUD ON ARUSAAMATU PUDRU.

KAS SEE OLIGI EESMÄRK?

ÜRITASIN SEDA KÜSIDA, AGA TA ÄHVARDAS MIND KOHTUSSE KAEVATA.