Jüri Laurson.
Jüri Laurson. Foto: Jüri Laurson

Ülemöödunud aasta jaanuaris toimunud majanduskonverentsil hõiskas EE juhatuse esimees Sandor Liive, et temale on osutunud suur au Eesti Energia lammutada. Lammutamise tulemusena moodustati viie kõrgepingevõrguettevõtte asemele latarbija jaoks kättesaamatu OÜ Jaotusvõrk ja OÜ Elering. Ümberkorralduse tulemusena on Eesti Energia distantseerunud tarbijast, sest asjaajamine muutus Tallinna-keskseks. Eesti Energiast on kujunenud äriettevõte, mille püha eesmärk on kasum, mitte elektritarbija elektrivarustuse eest seismine.

Facebook Twitter
Comments