Euroopa Kohus otsustas kiirete lepete vastu

Euroopa kaubanduslepped vajavad tulevikus ratifitseerimist kõikides liikmesriikides, teatas Euroopa Liidu kõrgeim kohtuinstants eile. Euroopa Kohtu otsuse järgi vajab iga kaubanduslepe, mis sisaldab vaidluste kohtuvälise lahendamise klauslit, jõustumiseks ühenduse 38 riikliku ja kohaliku parlamendi heakskiitu. AFP/BNS

Tagasi üles