Foto: Urmas Nemvalts

Töövõimetuspension ei pea lahendama muid sotsiaalprobleeme