Majanduse lühiuudised

Avalikult Rail Balticust pöördus MKMi vastu kohtusse

MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) pöördus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) vastu Tallinna halduskohtusse sooviga saada Rail Balticu tasuvusanalüüsiga seonduvat dokumenti. ARB juhatuse liikme Priit Humala sõnul keeldub ministeerium avalikustamast EY tasuvusanalüüsiga seonduvaid dokumente, mis võivad hiljem kaasa tuua eraldatud raha tagasinõude. Tallinna halduskohus tegi MTÜ ARB-le ja MKMile ettepaneku sõlmida kompromiss hiljemalt 25. septembriks. Kui pooled ei jõua selleks tähtajaks kokkuleppele, hakkab kohus MTÜ kaebust menetlema. BNS

    Tagasi üles