P, 3.07.2022

Postimees 1934. aastal: seerumi-instituut leekides

Postimees
Postimees 1934. aastal: seerumi-instituut leekides
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
PM 29.08.1934
PM 29.08.1934 Foto: Digiteeritud eesti ajalehed / dea.nlib.ee

Hoone katus põles ära, mansardkorra lagi ja seinad said rikutud. Hoone kallihinnaline sisseseade jäi terveks. Tuli sai alguse nõepõletamisest. Töö katkeb kaheks kuuks.

Kolmapäeva lõuna ajal umbes kella ¼ 1 süttis põlema Tähtvere riigimõisas asuva Riikliku Seerumi Instituudi peahoone. Tulekahjust teatati kohe linna tuletõrje lendsalgale, kes kohale ruttas ja kustutustöödega algas ning andis alarmi vabatahtlikkude tuletõrjujate kohalekutsumiseks. Tuli algas hoone katusest, mis kaetud sindlitega, ja levis kiiresti. Tuli arvatakse olevat alguse saanud korstna puhastamise järel nõe põletamisest. Kustutustöödest võtsid osa peale tuletõrje ka kaitseväelased ja eraisikud. Kahju on umbes 4000 – 5000 krooni.

Seerumi Instituudi laboratooriumes käis rahulik töö, keegi ei osanud midagi paha aimata. Korraga on toodud instituudi lähedal asuvate suurtükiväe grupi sõdurite poolt teade, et instituudi hoone katus põleb. Tuld on esimesena märganud kapten Kukk, kes kohe sõdurite ja teiste 4. suurtükiväe gruppi kuuluvate ohvitseridega päästetöid asus organiseerima.

Kolmapäeva lõuna paiku käis Tähtvere mõisas korstnapühkija sealsete hoonete korstnaid puhastamas. Varsti selle järele märgati tuld.

29.08.1934

Tagasi üles