P, 22.05.2022

Lühemad lookesed lk 8

BNS
Lühemad lookesed lk 8
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Ossinovski süüasi püsib Läti kohtus

Läti Limbaži ringkonnakohus otsustas eile tühistada pistise vastuvõtmises süüdistatava endise Läti Raudtee juhi Uģis Magonise keelu kohtuda Eesti suurettevõtja Oleg Ossinovskiga (pildil), kes on samas asjas süüalune.

Magonise advokaatide palvel vähendati ka tema kautsjon 400 000 eurolt 200 000 eurole. Rahuldamata jäi aga taotlus tühistada riigist lahkumise keeld.

Magonise advokaat Jānis Rozenbergs ütles, et tema klient on uurijatega koostööd teinud ning ei ole põhjust arvata, et kautsjoni vähendamine kohtuasja mõjutab.

Ühtlasi lükkas Limbaži ringkonnakohus eile edasi Magonise ja pistise pakkumises süüdistatava Ossinovski kohtuistungi, sest viimase ettevõtte Skinest Rail esindaja ei ilmunud kohtusse.

Ossinovski advokaat Jeļena Kvjatkovska esitas enne istungit kohtule palve, et tema kliendi üle tuleks kohut mõista eraldi ja Eestis, sest väidetavad kuriteod pandi toime Eesti pinnal.

Limbaži ringkonnakohus jättis selle taotluse rahuldamata.

Enne istungit väitsid nii Magonis kui ka Ossinovski, et ei ole süüdi. Ossinovski advokaat Saulvedis Vārpiņš on varem öelnud, et Ossinovski ei tunnista süüd pistise pakkumises, kuid ei eita ka raha andmist Magonisele. Ossinovski sõnul anti raha Magonisele hoopis teisel põhjusel.

Järgmine kohtuistung selles asjas peaks toimuma 15. jaanuaril 2018. BNS

Keskkonnakaitsjad viivad Reidi tee vaidluse ringkonnakohtusse

Keskkonnakaitsjad peavad Reidi tee ehitust lubavat halduskohtu otsust üllatavaks ning andsid mõista, et viivad vaidluse ringkonnakohtusse.

Looduskaitsjad tõdevad kümne keskkonnaühenduse allkirju kandvas ühispöördumises, et Tallinna halduskohus ei rahuldanud kolmapäeval MTÜ Eesti Roheline Liikumine palvet tühistada Reidi tee teise etapi ehitusluba. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) väljendas pettumust, et sellises olulises keskkonnaküsimuses pole ei kohaliku omavalitsuse ega kohtu tasandil lähtutud ettevaatusprintsiibist.

MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebus põhines peamisel asjaolul, et projektile pole koostatud nõuetekohast keskkonnamõju hindamist (KMH). Halduskohus viitas oma otsuses muu hulgas eelnevalt tehtud valdkondlikele uuringutele ning kaebuse esitanud keskkonnaorganisatsiooni kohustusele tõendada projekti ohtlikkust keskkonnale. BNS

Märksõnad
Salvesta lood hiljem lugemiseks!
Minu lood
Eesti uudised
Maailm
Arvamus
Kultuur
Sport
AK
Elustiil
Tartu Postimees
Tagasi üles