Foto: Urmas Nemvalts

Töötukassa on muutumas paindlikumaks ja see on loomulikult kiiduväärt. Arvata võib, et üpris suur roll on selles masuaegsel kogemusel: erinevad tööotsijad vajavad erinevaid võimalusi ja töötukassa asi ongi neid võimalusi pakkuda. Nii saab töötu 1. maist osa asju töötukassaga ajada interneti teel ning see on kahtlemata mõistlik lahendus mõlemale – aktiivselt tööd otsivat inimest pole mõtet lasta lakkamatult töötukassa vahet joosta, las otsib parem tööd.

Facebook Twitter
Comments