T, 3.10.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Tallinna punased jooned - suur küsitlus

Facebook
Comments
Tallinn
Tallinn Foto: Toomas Huik

Vastavad Raivo Aeg, Kristen Michal, Jüri Mõis, Erik Vest, Rainer Vakra ja Martin Helme. Arvamusküsitlused ennustavad, et Keskerakond ei saa seekord Tallinna volikogus enamust, ehkki võidab valimised ja moodustab volikogus suurima jõu. Postimehe arvamustoimetus küsis kuuelt suuremalt Keskerakonnaga konkureerivalt erakonnalt ja valimisliidult, kust jooksevad nende punased jooned ja millest lähtuvalt oleksid nad valmis Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni minema.

Raivo Aeg (IRL): lõppema peavad korruptsioon ja venestamine

Esmatähtis on Keskerakonna ainuvõimu lõpetamine. Välistan koalitsiooni Savisaare ja tema sõpradega. Kõikide ülejäänud poliitiliste jõududega pole meil probleeme läbi rääkida.

Raivo Aeg
Raivo Aeg Foto: Mihkel Maripuu

Loomulikult on kõikide partnerite puhul teemasid, mille osas oleksid läbirääkimised keerulised. Esiteks ei meeldi IRLile tasuta asjade lubamine ja sellekohane populism. Kahetsusväärne on, et seekord on sellega kaasa läinud ka Reformierakond. Mis puudutab koostööd EKREga, siis munitsipaaltasandil on see võimalik. Tallinna valijaskond ongi paraku niivõrd kirju ja kirev, et siin peame paratamatult arvestama, et poliitikat tuleb ajada koostöös partneritega.

Võimalikus koostöös Keskerakonnaga on küsimusi isegi kõige rohkem. Ma ei välista, et Keskerakonnal on tõsine soov muutuda ja visata üle parda senine taak. Vähemalt võiks see olla helesinine unistus. Punased jooned on kindlasti linna propagandamasina likvideerimine, Ühistupanga sulgemine ja tõsine võitlus korruptsiooniga linnas. Koostöö Keskerakonnaga teeb keeruliseks muidugi ka inimlik faktor, mida ei saa poliitikas alahinnata. Paljud inimesed, kes on olnud aastaid Edgar Savisaare lähedased võitluskaaslased ja jätkavad juhtivatel poliitilistel ja ametkondlikel positsioonidel, ei teeni mitte kunagi IRLi usaldust.

Ma ei välista, et Keskerakonnal on tõsine soov muutuda ja visata üle parda senine taak. Vähemalt võiks see olla helesinine unistus.

Kui kujutada ette võimuläbirääkimisi Keskerakonnaga, siis enne, kui on üldse mõtet hakata rääkima valdkonnapoliitikatest, oleks meie jaoks tähtis läbi rääkida linna juhtimise eetika ja juhtimisega seonduv. On vaja läbi rääkida hästi praktiliselt, kes Tallinna linna ametnikest vabastatakse jalamaid ja kes saavad kollase kaardi.

Oluline oleks võimaliku koostöö algena kokku leppida võimalikult täpselt, kuidas käitutakse edaspidi ebaeetiliste ja korruptiivselt käituvate ametnikega. Tähtis on kokku leppida poliitikute käitumisnormid ja ka see, et Tallinna linnas hakatakse uuesti järgima poliitilise vastutuse põhimõtteid.

Võimaliku koostöö puhul Keskerakonnaga on meie jaoks väga oluline külmutada igasugused uued initsiatiivid seoses katsega venestada koole. Meie nõudmine on ka see, et lõpetataks katseprojektid vene koolides täiendavate võimaluste loomiseks seoses venekeelse õppega. Meie programmiline eesmärk on, et kogu haridus üle Eesti muutuks ainult eestikeelseks.

Kokkuvõttes, meie oleme valmis tegema koostööd nende poliitiliste jõududega, kes võtavad siiralt ja tõsiselt meie plaane lõpetada linnas raiskamine, korruptsioon ja muuta linna valitsemise tavad ja hoiakud läänelikuks. Oleme valmis valitsema koos partneritega, kellel on julgust linna ja selle juhtimist reformida läbi ulatuslike muudatuste, reformide ja mis põhiline, linna asutuste läbivalgustamise.

Kristen Michal (Reformierakond): Keskerakond lahkub igas vormis

Tallinnas oodatakse ammu muutust ja see on lähedal. Keskerakonna jätkamine ei ole muutus. Et oleks selge – muutus tuleb Reformierakonda valides, Keskerakond lahkub igas

Kristen Michal
Kristen Michal Foto: Mihkel Maripuu

vormis ja idanaabri asemel vaadatakse Tallinnas Põhjamaade poole. Teisi erakondi valides hoitakse Keskerakonda edasi võimul. Keskerakonna sisule ja poliitikale vastandume põhimõtteliselt. Meie soov on ühtne eestikeelne haridussüsteem ja hea eestikeelne õpe lasteaiast alates. Nemad soovivad hoida eesti- ja venekeelse keeleruumi eraldi, et eesti keelt mittevaldavate inimestega edasi manipuleerida, neid teistele vastandada. Meie soovime kaotada lasteaia kohatasu, Keskerakond seda ei poolda.

Tallinnas sulgeme Tallinna TV ja lõpetame miljonite eest venekeelse propaganda tellimise. Vaatame üle linnale kahjulikud lepped ning kokkuhoitud raha läheb tuleviku ehk laste jaoks.

Et oleks selge – muutus tuleb Reformierakonda valides, Keskerakond lahkub igas vormis ja idanaabri asemel vaadatakse Tallinnas Põhjamaade poole.

Kuna Keskerakond levitab hirmutavaid kuulujutte, siis kasutan võimalust öelda, et pensionäride toetust makstakse edasi ja suurenenud mahus. Tulevad ka eakate teenusmajad. Ühistransport jääb tallinlaste jaoks tasuta nagu praegu, aga tõstame selle kvaliteeti ja arendame moodsad trammiühendused Haabersti, Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita suunal. Meil on tuleviku Tallinnale suur visioon – kiire püsiühendus Helsingiga. Ühendus toob Eestisse jõukust ja tagab linna konkurentsivõime regioonis.

Jüri Mõis (Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn): raiskamine tuleb lõpetada

Meie valimisliidu kindel põhimõte on, et linn peab esimeses järjekorras täitma oma seadusjärgsed ülesanded, ülejäänud eelarvega seotud küsimuste üle toimugu sisuline arutelu volikogus.

Jüri Mõis
Jüri Mõis Foto: Erik Prozes

Juurdemakseid ühistupanka ja lasteaedade rahastamist ei saa panna ühele pulgale konkureerima. Elementaarsed teenused olgu selge prioriteet.

Keskerakonnale on linnateenuste osutamisel suur ja üldine pretensioon – linna eelarvest liiguvad suured summad valdkondadesse, mis linna ülesannete hulka ei kuulu. Praeguse volikogu kooseisu ajal on linna eelarvest kulunud telejaama ülalpidamisele 12 600 000 eurot, olematu Ühistupanga elustamisele 9 000 000 eurot. Kopli ametikooli finantseerimisele 2 000 000 eurot. Linnapoe Lipo kahjumi katteks 1 200 000 eurot. Mitte et neid teenuseid ei ole vaja, vaid neid ei peaks rahastama tallinlaste rahakoti arvelt.

Linna valitsemine pole koht kus parem- või vasakpoolset ideoloogiat rõhutada. Peame tulema keskel ekokku praktilistes küsimustes, nagu lasteaiakohad, huvialaringid, eakate abistamine, kooliremondid jne.

Samas on eelarvest puudu 14 miljonit eurot aastas, et lõpetada lasteaiajärjekorrad, korrastada lasteaiapiirkonnad ja viia vanemate jaoks kohatasud linna- ja eralasteaedades võrdseks. See on otsene linna kohustus ja otseselt täitmata – raha ei olevat. Raha ei olevat ka tee-ehituseks ning muudki linnateenused kannatavad rahapuuduse all.

Teine kitsaskoht praeguse linnavõimu juures on volikogu otsuste tegemine kusagil tagatoas, kuhu ei pääse kriitikud. Volikogu saalis toimub vaid käetõstmine või nupulevajutamine. Niisugune otsustusprotsess on läbipaistmatu ja selle tagajärjel saavad elanikud kehvemaid linnateenuseid.

Meie plaani kohaselt võtaksid linna valitsemisest osa kõik erakonnad ja valimisliidud, kelle linlased volikogusse valivad. Sedasi oleks igal volinikurühmal kaasatud oma esindaja aruteludesse alates otsuste algfaasist linnavalitsuses. Linnavolikogus oleks kõikidel volinikel parem ülevaade, kuidas linnavalitsus ühe või teise otsuseprojektini jõudis. Volikogu töö muutuks oluliselt sisukamaks. Selline juhtimismudel toimib enamikus Skandinaavia linnades.

Vaadates ettepoole, soovib meie valimisliit olla linnavolikogus tasakaalustav jõud. Linna valitsemine ei ole koht, kus parem- või vasakpoolset ideoloogiat rõhutada, siin peame tulema keskele kokku sellistes praktilistes küsimustes, nagu lasteaiakohad, huvialaringid, eakate abistamine, kooliremondid jne. Kõik osapooled peaksid keskenduma rohkem ühisosa leidmisele ja linnakodanike huvidele, mitte enne valimisi välja mõeldud punastele joontele.

Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): ootame Keskerakonnalt puhtsüdamlikku ülestunnistust

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik on valmis moodustama koalitsiooni inimestega, keda ei ole korruptsioonis süüdistatud ega süüdi mõistetud või keda ei ole kriminaalkorras karistatud. Selliseid inimesi on kõikides erakondades, kes Tallinna volikokku kandideerivad, kuid kahjuks näitavad kõik märgid, et taas loodavad rahvalt mandaadi saada just need jõud, keda korruptsioonisüüdistused on saatnud juba pikki aastaid. Selliseks jõuks on kahtlemata ka

Erik Vest
Erik Vest Foto: Erakogu

Keskerakond, kelle üle praegu ka nn Savisaare protsessil kohut mõistetakse.

Keskerakonnaga oleks koostöö võimalik vaid juhul, kui nad oma korruptiivsed teod puhtsüdamlikult üles tunnistaksid, oleksid nõus loobuma poliitilisest linnajuhtimise mudelist, valides linnapeaks apoliitilise tippjuhi ja jättes linna arengusuunda puudutavad küsimused linnavolikogu pärusmaaks, nõustuksid viimase kaheksa aasta kohta koostama linna finantsauditi ja juhtimisauditi ning kajastaksid auditite tulemusi avalikult ja läbipaistvalt.

Linnavõimu suurimaks kordaminekuks võib pidada trammiteede rekonstrueerimist ja uute trammide soetamist ehk oskust kaasata nn eelarveväliseid finantsinstrumente linna ühistranspordi arendamisse.

Linnajuhtimise suurim puudus on aga selge ülepolitiseeritus linnavalitsuses, linnaametites ja linnaosavalitsustes, kuid kahjuks ka linna haridusasutustes. Väga suured summad eelarvest kuluvad tegevustele, millega ei kaasne linnale mingit tulu, vaid mille kaudu luuakse toiduahela põhimõttel töötav struktuur struktuuris. Siinkohal on eelarvevahendite väärkasutamise ilmekad näited nii Tallinna ühistupank, munitsipaalpolitsei, kallutatud linnameedia kui ka linnapood.

Keskerakonnaga oleks koostöö võimalik vaid juhul, kui nad oma korruptiivsed teod puhtsüdamlikult üles tunnistaksid.

Põhimõtteliselt on linnajuhtimises vale ka see, et hakkama püütakse saada vaid enda teadmistele tuginedes, jättes kõrvale võimaluse kaasata erinevate lahenduste väljatöötamisse valdkonna eksperte nii Eestist kui kaugemalt.

Avatus ja kaasamine peavad olema sisulised, mitte näilised, ja seda ka valimistevahelistel aastatel. Lubaduste andmine ja nende täitmine peaks olema ükskõik millise võimule pääsenud poliitilise jõu esmaülesanne, kuid kahjuks ei paista siinkohal Keskerakond oma lubaduste täitmisega eriti silma, sest ühed ja samad lubadused korduvad valimistelt valimistele. Süsteemi suletus ei anna võimalust luua jätkusuutlikku ja parima elukeskkonnaga linna. Muutuste võimalus peitub mõttemalli muutuses. «Miks ei saa?» tuleb asendada «Kuidas saaks?» mõtteviisiga. Kui linnas soovitakse muutusi, on esmatähtis muuta muutjat.

Rainer Vakra (SDE): Savisaare ja EKREga ühiseid väärtusi pole

Keskerakonna ainuvõim Tallinnas tuleb murda. See võim on muutunud laisaks, väsinuks ja mugavaks ning ümbritsenud end ringkäendusega. Võimu külge klammerdunud linnaisad on ostnud volikogu liikmete lojaalsust, jagades neile hästi tasustatud kohti munitsipaalettevõtete nõukogudes ja nad sisuliselt pärisorjastanud.

Rainer Vakra
Rainer Vakra Foto: Erik Prozes

Ühe partei ainuvõimu kindlustamise nimel on kulutatud miljoneid eurosid keskerakondliku propagandamasina elushoidmisele. Samuti on linnavõim märgistanud end arvukate korruptsiooniasjadega, millest tähelepanuväärseim on kahtlemata Edgar Savisaare siiani kestev protsess. Sotsiaaldemokraatide linnavolikogu esimehe kandidaadil, kauaaegsel kohtunikul Helve Särgaval on õigus, kui ta ütleb, et see korruptsiooni pojengipõõsas tuleb välja juurida ja floksid asemele istutada.

Just seepärast vajabki Tallinn sotsiaaldemokraatide soovitud õiget pööret. Siin jookseb meie jaoks ka pärast kohalikke valimisi punane joon. Meie teeme ära selle, mida Keskerakond on ainult lubanud. Ehitame trammiliini Lasnamäele. Lõpetame parteilise linnameedia tegevuse, mille kulud on olnud pealinna maksumaksjate kanda. Teeme korda lagunevad ja kohati eluohtlikud lasteaiad.

Korruptsiooni pojengipõõsas tuleb välja juurida ja floksid asemele istutada. Siin jookseb meie jaoks ka pärast kohalikke valimisi punane joon.

Linn lahkub Ühistupangast. Viime lasteaedadesse varase keeleõppe, et kõik lapsed oskaksid kooli minnes eesti keelt, ja tagame lasteaedades tasuta tervisliku toidu. Sulgeme linnapoe uksed ja lõpetame linnavolinike kinnimaksmise neile munitsipaalettevõtete või äriühingute nõukogude liikmete kohtade jagamise kaudu.

Praeguse linnavõimu algatustest väärib toetust plaan rajada Tallinna uus haigla, mis valmib koostöös riigiga. Uus haigla kindlustab tallinlased parema ja kvaliteetsema arstiabiga, aga toob kasu ka kogu Eesti tervishoiusüsteemile. Tallinnast peab saama puhta elukeskkonnaga roheline pealinn, mille avalik linnaruum on inimsõbralik ja ligitõmbav ning mida iseloomustavad nutikad lahendused.

Sageli öeldakse, et poliitikas on kõik võimalik ja et punaseid jooni pole mõistlik maha tõmmata. Kõik pole kunagi võimalik ja põhimõtted peavad ausalt ette teada olema. Kui mõni erakond või valimisliit loobub oma põhimõtetest ja teeb Keskerakonnale vähempakkumise, siis on mul Tallinnast ja tallinlastest kahju. Sotsiaaldemokraadid sellise allakauplemisega ei ühine.

Üks punane joon on meil veel. Me ei tee koalitsiooni SMSiga ehk Savisaare ja ärimeeste valimisliiduga, sest kohtu all olev linnapea kehastab seda määritud mineviku-Tallinna, kust tuleb ära pöörata. Me ei tee koalitsiooni EKREga, kes rivistas end Euroopa Liidu digivaldkonna tippkohtumise päeval Kultuurikatla juurde Euroopa Liidu vastaste loosungite alla. Savisaare ja EKREga ei ole meil ühiseid väärtusi.

Martin Helme (EKRE): suur koalitsioon Keskerakonna vastu

Meie eesmärk neil valimistel on Keskerakond linnavõimu juurest välja vahetada. Pange tähele: me ei räägi Keskerakonna ainuvõimu lõpetamisest, vaid nende võimu lõpetamisest.

Meie arvates on peamine lahendus teha suur koalitsioon Keskerakonna vastu ja selleks peaks kõik olema valmis teatud kompromissideks. Kahjuks näeme, kuidas sotsid on teinud Keskerakonnaga salaleppe ja selle õigustamiseks demoniseerivad meid.

Martin Helme
Martin Helme Foto: Marko Saarm / Sakala

Põhjuseid on õige palju. Peamisteks on kõikehõlmav korruptsioon ja raiskamine, venestamine ja samuti totaalne ideede puudus. Me kuuleme juba kolmandat korda järjest samu lubadusi, mis kõik on täitmata.

Peaksime uskuma, et nüüd teevad nad lõpuks ära jalgrattateed, parkimismajad, rannapromenaadid, kvartalisisesed teed, lasteaiad korda või avavad ujulaid. Samu lubadusi kuulsime 2013 ja 2009, kõik on aga tegemata.

Korruptsiooni ei saa välja juurida, kui selle loojaid ei lülitata võimu juurest välja. Seega on väga raske ette kujutada, mismoodi õnnestuks meil koos Keskerakonnaga korruptsioonivastase valimislubaduse täitmine. Sama lugu on venestamisega – Keskerakond lihtsalt ei saa oma valijaid hüljata.

Seega on meie arvates ikkagi peamine lahendus teha suur koalitsioon Keskerakonna vastu ja selle õnnestumiseks peaksid kõik olema valmis teatud kompromissideks. Kahjuks näeme, kuidas sotsid on teinud Keskerakonnaga salaleppe ja selle õigustamiseks demoniseerivad meid, et neil oleks pärast valimisi lihtne öelda, kuidas muud variandid ei tule ju lihtsalt välja. Neil valimistel on hääl sotsidele võrdne häälega Keskerakonnale.

Mis puudutab küsimust sellest, kas on üldse mõeldav koalitsioon Keskerakonnaga, siis on, kui suudetakse täita teatud tingimused. Meie kindel nõudmine on seniste korruptiivsete või ka lihtsalt raiskavate skeemide sulgemine (koolide lepingud, kummalised üürilepingud, Ühisteenuste lepingud, Lipo, ühistupank jne). Teiseks peaks hariduse abilinnapea olema kindlasti eestimeelse mittekeskerakondlase käes. Sellega oleks täidetud meie üks olulisem lubadustepakett, et koolidesse ei lubata venestamist ega homo- või multikultipropagandat. Kolmandaks peaks linna liiklusprobleemide lahendamisel lükkama senise mõtteviisi eemale ja alustama täiesti uue, mõistlikuma lähenemisega.

Hiigelhaiglale ja hiigelkorruptsioonile kriips peale, linnahalli renoveerimisele samuti. Linnavalitsemine laiemalt vajab reformi, ametnikkond koos bürokraatiaga on üle mõistuse paisunud.

Kui need asjad kokku leppida, siis on tegelikult ühisosa koostööks mõeldav.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles