Miks ja kuidas peaks jätkuma Tartu piiride laiendamine?

FOTO: Kristjan Teedema

EKRE

Ka Tartu piiride laiendamine Tähtvere valla arvel ei ole kõigis üksikasjades selge, seega jätkuv laienemine ei oleks praegu mõistlik. Uued maa-alad toovad kaasa ka halduskohustuste lisandumise, mida linnal tuleb täita. Ehk ainult Vahi tänava piir­konnas võiks teatud alad liituda linnaga, kui kohapealsed elanikud selle heaks kiidavad. Eeskätt tulebki arvestada sealsete elanike soove. 

Isamaa ja Res Publica Liit

Tartu linna piir peaks tulevikus laienema koos linnalise keskkonna ja infrastruktuuri arenemisega. Sundliitmised ei ole lahendused. Hea koostöö naabervaldadega eelkõige. Omavalitsuste liitumine peaks olema üles ehitatud sünergia tekkimisele.

Keskerakond

Tähtvere valla liitumises Tartu linnaga on tugev sünergia – võidavad mõlemad. Eestis valitseb kõrvaltvaataja arvates ikka veel «ametkondliku killustatuse» aeg, mis kipub kogu riigile ja rahvale olulise tagaplaanile jätma. Nii on ka näiteks mööda Tartu tänavaid jooksvate valla piiridega. Edasine laienemine saab jätkuda vaid vastastikusel kokkuleppel (ja Tähtvere valla kogemuse positiivse näite varal), aga teatud roll peaks olema ka parlamendi ühinemist soosivatel fiskaalpoliitilistel meetmetel.

Reformierakond

Tartu linna piiridesse võiksid kindlasti jääda kõik need elamurajoonid, mis asuvad praegu vahetult pärast linnapiiri. Inimesed, kes on läinud elama Tartu linna piiri taha, kuid tunnetavad ennast ikkagi Tartu linnakodanikena, võiksid olla tartlased.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Tartu piirid ei pea laienema, aga koostöö ümbritsevate omavalitsustega on vältimatu. Tartu huvides on säilitada maalist eluviisi linna ümbruses ja edasine liitumine linnaga toimuks vaid vabatahtlikult. Peatselt saame tänu liituvale Tähtvere vallale kogemuse, kuidas juhtida korraga linnalist ja maalist elu- ja ettevõtluskeskkonda. Alustame linna ja eeslinnaomavalitsuste koostööga kõigis kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondades, näiteks Tartu ühistranspordikeskuses, kus Tartul on huvi olla eestvedaja: linnasisese ühistranspordiga haakuv lähipiirkondade reisijatevedu teenib ka keskuse huvisid.

VL Südamega Tartu

Oleme teinud omalt poolt kõik, et juhtida tähelepanu linnavalitsuse ja linnasekretäri ebaõnnestunud ja ebaseaduslikule tegevusele käesolevate valimiste väljakuulutamisel. Tähtvere valla elanike lülitamine linnavolikogu valijate nimekirja on vastuolus põhiseadusega. Samuti on selge, et linna elanikel mingit soovi Tähtvere vallaga liituda ei ole. Nagu meie nimigi ütleb, seisab Südamega Tartu südamekujulise linna eest, millega tasub liita Raadi lennuvälja alad. Samuti paneme ette teha uus ühinemisettepanek Piirissaarele, mille ametisolev linnavolikogu ära põlgas. 

VL Tartu Eest

Tartu piire ei peaks nui neljaks laiendama. Kas tõesti arvab keegi, et haldusreformi vusserduse tulemusena algab nüüd Kärevere silla juurest reaalne Tartu linn? Tartu piire ei pea laiendama vormiliselt, Tartu piire peaks laiendama sisuliselt. See tähendab, et Tartu peaks endaga sisuliselt liitma linna ümber kerkinud uusasumid, jättes nad vormiliselt rahulikult valdade koosseisu. Sisu aga tähendab uusasumite elanikele linnakodanike õigusi ja hüvesid, kasvõi näiteks bussiliinide viimist uusasumitesse. 

VL Tartu Heaks

Tuleb parandada ja edasi arendada koostööd Tartu linna ja Tartumaa valdade vahel. Hariduse, hooldusteenuste, transpordi, jäätmekäitluse, ühishangete jms käsitlemisel otsime ja pakume lahendusi võrdsete sõbralikus dialoogis. Soosime liikumist Tartumaa ühisomavalitsuse poole, kuid selleks peavad ühinemise tingimused olema atraktiivsed piirkonna inimestele. Teema eeldab ka vastavate uuringute tegemist elanike seas, ei ole mõistlik korrata samas stiilis küsitlusi, nagu seda tehti Luunja ja Tähtvere vallas.

Ühendatud Vasakpartei

Katsume kõigepealt toime tulla käimasoleva laiendamisega haldusreformi raamides.

Seotud lood
11.10.2017 13.10.2017
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto