Juunikuist teadet Austria ID-kaardi riski kohta oli võimatu seostada Eestiga

Eesti sai teate ID-kaardi turvaprobleemist 20. juunil

FOTO: Aivar Pau

Postimehe käsutuses oleva materjali järgi said Eesti võimud 20. juunil ametliku teate ID-kaartidega tekkinud tõsisest turvaprobleemist Austrias, kuid riigi infosüsteemi ameti (RIA) kinnitusel oli need kaardid tootnud teine kaarditootja ning uudist ei olnud toona võimalik seostada Eesti ID-kaardi kiibiga.

Täpsemalt seisab 20. juunil RIA küberintsidentide lahendamise üksusele CERT-EE laekunud teadaandes, et Austrial tuli 9. juunil ID-kaartide sertifikaadid sulgeda, kuna neis oli avastatud turvanõrkus. Teadaandes on ka probleemi olemuse tehniline kirjeldus.

«Nimetatud nõrkuse tõttu tühistas Austria kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja kõik sertifikaadid, mis olid väljastatud enne 9. juunit 2017, ning informeeris sellest nii avalikkust kui ka kõiki mõjutatud asjaosalisi,» seisab teiste riikide seas ka Eestile edastatud teates.

Tagasi üles